GALERIE PETR ŽALOUDEK

-- 2. patro --

Galerie průběžně představuje tvorbu svých kmenových výtvarníků během pravidelných autorských výstav a případně zprostředkovává jejich vzájemný umělecký dialog na skupinových výstavách se společnými, anebo alespoň příbuznými tématy. Výběr autorů byl podřízen nárokům jak na vysokou kvalitu, tak uměleckou přínosnost i sběratelskou stabilitu jejich díla a vyjadřuje tedy individuální názor galerie, který by měly výstavy obhájit. V nabídce jsou díla jak vysoce renomovaných zahraničních autorů, tak i několika výtvarníků z Čech, kteří se svým světovým kolegům mohou směle rovnat.
The gallery is continuously presents the work of artists during their ordinary regular solo exhibitions and possibly mediates their mutual artistic dialogue in group exhibitions with common or at least related issues. Selection of authors were subordinated to the demands of both high quality and artistic meritsas of high value stability and colletibility their work and expresses thus, individual opinion of gallery, which should defend the exhibition. There are works by a highly renowned foreign authors, and also some artists from the Czech Republic, who with his colleagues may boldly equal.

Kontakt tel. 605 419 162     galerie.petr.zaloudek@gmail.com     www. galerie-zaloudek.cz

karty